Kommentarer från vår VD

Vi hanterade tuffa utmaningar med professionalism och framtidstro

Trots utmaningar på den europeiska marknaden, samt att vi tvingades minska arbetsstyrkan i Sverige, visade vi på både styrka och motståndskraft. De rekordhöga volymerna i Kina och den stadiga marknaden i Nordamerika, gav oss goda förutsättningar att fortsätta framåt.

Nu går vi in i en ny planeringsperiod och fortsätter engagerat arbeta mot att skapa en god arbetsmiljö, ledande trådlösningar och en god tillväxt och lönsamhet. Vi fortsätter att bredda och diversifiera verksamheten mot nya produkter. Vi fortsätter att investera i utvecklingen av våra medarbetare, i hållbarhet och i produktivitet för att se till att vi står starka och kan maximera kundnyttan.

Även om 2023 var utmanande, blev det ändå ett bra år med den tredje högsta produktionsvolymen någonsin. Vi avslutade året med lite över 69 000 ton producerad tråd och ser fram emot 2024 med optimism.

Ad Raatgeep

VD Suzuki Garphyttan

2.7

miljarder SEK i intäkter

69.000

ton tråd producerades under 2023

118

år av erfarenhet

Highlights

2023

50 år

av framgångsrik försäljning

I mars firade vårt försäljningskontor i Düsseldorf, centralt beläget i hjärtat av Europas fordonsindustri, 50 år. Stort tack till alla som har varit med på denna resa hittills!

Blankt!

Nytt för 2023

Blankt är det nya svarta! Efter stor efterfrågan från våra kunder kan vi nu erbjuda blankdragen, rostfri tråd.

21%

Med en minskning av antalet incidenter på våra arbetsplatser med 21%, och en ökning med 32 % av förebyggande riskobservationer, är engagemanget för säkerhet starkare än någonsin.

Ny webbplats

En mer lättillgänglig produktkatalog

Under 2023 lanserade vi en helt ny webbplats. Bland annat är det nu enklare för våra kunder och intressenter att hitta relevant information om våra produkter och erbjudanden.

Slår rekord

Vår verksamhet i Suzhou, i Kina gjorde ett fantastiskt resultat under 2023 och nådde rekordhöga siffror. Ett stort tack till våra medarbetare, för fantastiskt arbete och stort engagemang!

92%

av våra kunder ser oss som sin framtida partner

I den årliga kundundersökningen svarade totalt 75 kunder på frågor kring kundnöjdhet. Denna undersökning ger oss varje år värdefull och uppskattad återkoppling.

Tillväxt och diversifiering

Skapa mervärde för våra intressenter

År 2023 har präglats av utmaningar men också av en vilja att fånga tillväxtmöjligheter. Vi jobbar proaktivt för att förstå våra kunders behov och matchar det med vår ambition att bredda vår verksamhet och vårt kunderbjudande inom nya marknader. Detta proaktiva arbetssätt gör det enklare för oss att förutse våra kunders krav och se till att vi kan erbjuda relevanta lösningar.

Strävan mot hållbara affärer

Läs om hur Suzuki Garphyttan breddar utbudet av trådprodukter för att möta olika kundbehov. Robin Olsson, teknisk chef för global forskning och utveckling (R&D) berättar mer om vad som är viktigt för att fortsätta utvecklas. 

LÄS MER
Produktnyheter

Utveckling av kalldragen tråd under 2023

Under 2023 lade vi till kalldragen tråd till vårt produktsortiment. Detta för att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud av fjädertråd för olika branscher.  Läs mer om detta initiativ och om våra spännande framtidsplaner.

 

LÄS MER > 

Produktnyheter

Genombrott för sfäroidiserad tråd

Under året har vi gjort stora framsteg med sfäroidiserad tråd, med inriktning mot textilindustrin. Vi har kommit i gång med serieleveranser och utforskat nya applikationer genom framgångsrika tester. Genom att fokusera på vissa nyckelkunder har vi kunnat utveckla skräddarsydda lösningar och fått värdefull återkoppling direkt från kunden. 

  

Vi har också utökat vårt sortiment av tråd med hög kolhalt, som innebär att tråden fått förbättrad slitstyrka. Inför 2024 siktar vi på att kunna erbjuda tråd också av finare dimension. 

Kapacitet

Nya dragmaskiner för rostfritt stål för utveckling av finare dimensioner

Suzuki Garphyttan har investerat i nya dragmaskiner för tråddragning i rostfritt stål. Detta strategiska beslut möjliggör dragning av finare dimensioner samtidigt som det förbättrar både vår produktionskapacitet och flexibilitet. Investeringen visar tydligt att vi vill ta plats på marknaden inom rostfria och höglegerade produkter. 

Härdat och anlöpt

Fortsatt framgång mot en mer hållbar trådhärdning

Vår resa mot en mer miljövänlig trådhärdning fortsätter att visa goda resultat. Genom att eliminera bly från våra processer får vi en bättre arbetsmiljö. Kunderna får samtidigt en renare tråd. 

 

Detta är ett viktigt arbete för våra kunder som prioriterar både säkerhet och miljöansvar. Dessutom förbättrar härdningsmetoden även trådens mekaniska egenskaper, vilket går i linje med det engagemang vi har för innovativa lösningar.  

Kapacitet

Global kapacitetsökning inom profiltråd

Nu erbjuder Suzuki Garphyttan profiltråd i olika former från alla produktionsenheter. I Kina har vi ökat möjligheterna för serieleveranser men också ökat möjligheten att leverera tråd på spole och så kallad pappkärna. Vi har förbättrat ytkvaliteten på tråden och utbildat våra produktionsteam, vilket skapar möjligheter att ha hela vårt produktsortiment inom profiltråd i varje region. 

 

Denna kapacitetsökning inom profiltråd möter upp efterfrågan och behovet som marknaden har inom applikationer som låsringar, stansfjädrar och andra applikationer vilka kräver mer avancerad profiltråd.  

Produktnyheter

Introduktion av blankdragen rostfri tråd

Blankdragen rostfri tråd är en tråd som är renare och har mindre produktionsrester på trådytan. Blankdragen tråd är avgörande för applikationer som har strikta krav på renhet och som kräver ett blankare utseende. 

 

De blanka, fina ytorna på tråden förbättrar inte bara korrosionsbeständigheten utan underlättar också vid rengöring, vilket är viktigt för applikationer inom medicinsk utrustning och för transportsystem i sanitära miljöer. 

Kundcase

Lesjöfors och Suzuki Garphyttan – samverkan mot gemensamma mål

Samarbetet mellan Lesjöfors Industrifjädrar AB och Suzuki Garphyttan är ett långsiktigt partnerskap med en gemensam strävan mot hållbar och innovativ fjäderteknik. Läs mer om vårt gemensamma åtagande och hur innovation och miljöansvar formar vårt samarbete. 

Shaping the wire of tomorrow

Yohanna Greenlee

Quality Assurance Engineer, South Bend, USA

"Diversifiering, tekniska förbättringar, ökad produktivitet och globalisering är nycklar till vår framtid!"

Henrik Pettersson

Site Manager, Garphyttan, Sverige

"Genom att vi alltid tillämpar bästa praxis och tar hänsyn till miljön, förbättrar vi både vår produktivitet, kvalitet och hållbarhetsarbetet. Det gynnar alla! Tillsammans siktar vi mot att bli bättre på det vi gör, vilket hjälper till att skapa en bättre framtid."

Ola Ericsson

Program Manager Non-Automotive, Garphyttan, Sverige

"Vår fjädertråd tål upp till en miljard kompressioncykler utan utmattning. De strikta kraven från fordonssektorn ligger i vårt blod. Nu tillämpar vi vår expertis för att utveckla produkter inom andra segment."

Hållbarhet

Omställning för framtiden

Vårt hållbarhetsarbete är knutet till FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi har identifierat viktiga hållbarhetsutmaningar med utgångspunkt i verksamheten och den påverkan vi har på vår omgivning. Dessa prioriteringar vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete.

Fokus på global hållbarhet

Suzuki Garphyttan jobbar för att integrera hållbarhetsperspektivet i verksamheten. Arbetet leds av Edwin Grönkvist, Global hållbarhetschef. Läs mer om vår resa mot minskade utsläpp, förbättrade processer och standarder för en grönare framtid.

LÄS MER
FN:s globala mål för hållbar utveckling

Hur vårt arbete hänger samman med målen

Suzuki Garphyttan stöder FN:s mål för hållbar utveckling, med särskilt fokus på god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion och bekämpa klimatförändringarna. Med fokus på målen prioriterar Suzuki Garphyttan en minskning av CO2, hållbar energianvändning genom solpaneler och effektiv användning av råmaterial.  

 

Våra egna hållbarhetsmål tar riktning mot vår vision  Together for a better tomorrow - och inkluderar alla tre dimensioner för hållbar utveckling: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. I vår strategi integreras hållbarhet i hela företaget, med störst prioritet på områden som ger tydligast resultat.  

Fyra av fem anläggningar är certifierade

Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet

I år certifierades Suzuki Garphyttans största produktionsanläggning i Garphyttan, i Sverige, enligt ISO 45001 för arbetsmiljö och säkerhet. Nu uppnår fyra av fem produktionsanläggningar standarden. Nu ska även den femte produktionsanläggningen certifieras för att säkerställa att alla anläggningar uppfyller kraven. 

Fri från olyckor år 2025

Arbetet med säkerhet intensifieras

Under 2023 förbättrades säkerhetsarbetet och vi minskade arbetsplatsolyckorna samtidigt som vi blev bättre på att rapportera risker. Arbetet har stärkts ytterligare genom ett initiativ vi kallar säkerhetsveckor, där hela verksamheten under en veckas tid fokuserar på en särskild säkerhetskritisk fråga. Ett utbildningsprogram för att främja säkerhetskulturen samt vår inställning till säkerhet har också påbörjats. Tillsammans vill vi skapa en ännu säkrare arbetsplats genom att fokusera både på organisationens och individernas ansvar.    

Samarbete driver innovation

Följ med Sam Zeggai och upptäck hur små förändringar och globalt teamarbete kan leda till betydande förbättringar inom säkerhet, effektivitet och produktkvalitet. 

LÄS MER

Suzuki Garphyttan för en hållbar morgondag

Edwin Grönkvist

Global Sustainability Manager, Garphyttan, Sverige

"Hur vi hanterar och prioriterar hållbarhetsfrågor är avgörande. Det handlar om att bevara jordens resurser. Inom stålindustrin har vi goda möjligheter att göra ett positivt avtryck – så länge vi gör det på rätt sätt."

Thomas Wrenninge

Global Purchasing Manager, Garphyttan, Sverige

"Under 2023 har vi sett stora framsteg inom grönt stål, där flera europeiska stålleverantörer fått finansiering för att bygga anläggningar för att kunna producera grönt stål. Införandet av klimattullar inom EU ska säkerställa att europeiska tillverkare förblir konkurrenskraftiga mot icke-europeiska leverantörer som inte investerar i grönt stål."

Ilaria Menti

Application Manager, Garphyttan, Sverige

"En stor styrka i vår strategi är att vi fokuserar på alla tre dimensionerna inom hållbart arbete: de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska. Vi vågar ta steg framåt och undersöker hur vi kan påverka globala utmaningar samtidigt som vi prioriterar våra medarbetares välmående och säkerhet."

En fantastisk arbetsplats

Suzuki Garphyttan främjar möjligheter till personlig utveckling

På Suzuki Garphyttan vill vi skapa en engagerande och inkluderande arbetsplats fylld med spännande karriärmöjligheter. När vi nu ger oss in i nya branscher jobbar vi med att stärka kompetensen hos våra medarbetare och förse vårt globala team med den utveckling och de färdigheter som krävs för att lyckas utveckla verksamheten framåt.   

I slutändan är det ju våra medarbetares kunskap och engagemang som driver på den innovativa utvecklingen av vår verksamhet och våra produkter.  

När vi nu tar sikte mot 2024 fortsätter vi fokusera på tillväxt, förbättringar och hur vi kan samarbeta ännu bättre tillsammans. Allt hänger ihop. Ett team som trivs på sin arbetsplats, skapar bättre produkter vilket i slutändan bidrar till ökad kundnöjdhet.  

Garphyttan Academy

Stärkt kompetens med Suzuki Garphyttan Academy

På Suzuki Garphyttan vill vi ta oss vidare mot nya affärer med en stark global organisation. Nu intensifieras arbetet ytterligare med att stärka våra medarbetare med den kompetens som krävs för att vi som organisation ska fortsätta att utvecklas och ta oss an nya utmaningar.  

För att stötta våra medarbetares kompetensutveckling och företagets väg framåt startas nu Suzuki Garphyttan Academy. Initiativet ska bidra till våra medarbetares utveckling men det ska också säkerställa vår konkurrenskraft på marknaden. Först ut inom ramen för Suzuki Garphyttan Academy inkluderas en satsning på ledarskap och projektledning och under 2024 startas ett helt nytt medarbetarprogram upp. 

Introduktion

En bra start för alla

Ett varmt välkomnande och en effektiv introduktion är avgörande för en lyckad start för nya medarbetare i ett företag. Därför introducerade vi under 2023 ett globalt introduktionsprogram. Projektet har målet att skapa en förbättrad upplevelse för våra nya medarbetare som börjar arbeta inom Suzuki Garphyttan. 

 

Vi jobbar hårt för att våra medarbetare ska trivas och att de ska vilja utvecklas tillsammans med oss. Genom att ge dem en bättre start och den kunskap och resurser de behöver för utveckling, vill vi skapa en ökad global samhörighet inom Suzuki Garphyttan.  

Starkare tillsammans

Crystal Flores

Quality Manager, San José Iturbide, Mexiko

"Vårt globala arbetssätt ger mig verkligen möjlighet till ökat lärande och att jag får vara en del av många olika projekt. Att arbeta på Suzuki Garphyttan är utmanande, inspirerande och innovativt."

Ludvig Björkman

Lean Coordinator, Garphyttan, Sverige

"I Garphyttan blir jag alltid väl mottagen av alla trevliga och kunniga kollegor, vilket gör det roligt att gå till jobbet."

Ulf Pelow

Global Organizational Development Manager, Garphyttan, Sverige

"På Suzuki Garphyttan vill vi skapa en arbetsplats där utvecklingen av chefer och ledare, effektivt samarbete och personlig tillväxt står i centrum. En plats där vi alla kan känna trygghet, tänka nytt och där vi använder våra olikheter för att lyckas tillsammans."

Vi är glada över att fortsätta denna resa tillsammans med medarbetare, kunder och andra intressenter 

Nedan kan du ladda ner Vårt år i korthet i pdf-format.